Vuosikokous

23.03.2022 klo 20:57
Yhdistyksen uusi sihteeri on Jenny Oljemark- Ojala
K R
Hembygdens Vänner i Paipis r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.