Bli medlem ny!

23.03.2021 kl. 12:29
Medlemsavgift 2021

Nu om någonsin är det viktigt att betala medlemsavgiften. Med alla utblevna aktiviteter är det inte lätt med ekonomin i en liten förening. Under året har fått bidrag från några stiftelsen. Utan dessa bidrag skulle det se riktigt dålig ut. 

Tack på förhand!

T H
Hembygdens Vänner i Paipis r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.