Hembygdens vänner i Paipis


Föreningsinfo
Paipisvägen 338, 04170 Paipis
Telefon: -
E-post: hvip.hemgard( at )gmail.com
www.hvip.fi
Tillhörighet: Nylands Svenska Ungdomsförbund, SUF

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Motion & idrott, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Grill, Köksutrustning, Musikanläggning, Scen, Servis, Storköksutrustning

Kontaktperson
Jenny Oljemark-Ojala
Telefon: -
E-post: hvip.hemgard( at )gmail.com
Hembygdens Vänner i Paipis r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.