Styrelsen

Medlem Namn Tel
Ordförande Jenny Oljemark-Ojala 050-3078828
Vice ordförande Annelie Huhtaoja  
Styrelsemedlem Aki Pääkkö  
Styrelsemedlem Sandra Jensen  
Styrelsemedlem Sandra Jansson-Skogster  
Styrelsemedlem Jessica Bärlund  
Sekreterare Kirsi Roine 040-5493585
Kassör Gia Sund  
Suppleant Sofia Olenius  
Suppleant Ben Wickström  

 

Hembygdens Vänner i Paipis r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.