Styrelsen

Medlem Namn Tel
Ordförande Ben Wickström 040-7716018
Vice ordförande Annelie Huhtaoja  
Styrelsemedlem Sofia Lindström  
Styrelsemedlem Sandra Jensen  
Styrelsemedlem Sandra Jansson-Skogster  
Styrelsemedlem Jenny Oljemark-Ojala  
Sekreterare Jenny Oljemark-Ojala 050-3078828
Kassör Gia Sund  
Suppleant Tony Olenius  
Suppleant Robert Lindqvist  

 

Hembygdens Vänner i Paipis r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.