Årsmöte 2022

23.03.2022 kl. 20:53
Till ny sekreterare för HViP valdes Jenny Oljemark -Ojala
K R
Hembygdens Vänner i Paipis r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.